ประเภทสินค้าที่รองรับ

สินค้าทั่วไป
สินค้าทั่วไป
โต๊ะ, ตู้เตียง, สินค้าอิเล็คทรอนิกส์, เสื้อผ้า เป็นต้น
สินค้ากล่มวัสดุก่อสร้าง
สินค้ากล่มวัสดุก่อสร้าง
ปูน,ไม้, กระเบื้อง, อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น
สินค้ากลุ่มพลาสติกและเคมิคอล
สินค้ากลุ่มพลาสติกและเคมิคอล
เม็ดพลาสติก, และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
สินค้ากลุ่มถ่านหินและพลังงาน
สินค้ากลุ่มถ่านหินและพลังงาน
ถ่านหิน, และแร่พลังงานต่างๆ
กลุ่มสินค้ารวมเที่ยว
กลุ่มสินค้ารวมเที่ยว
สินค้าทั่วไปแบบไม่เต็มคันรถ
สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตร์
สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตร์
อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมรถยนต์
สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่มต่างๆ
วัตถุอันตราย หรือสารเคมี
วัตถุอันตราย หรือสารเคมี
สารเคมี, วัตถุไวไฟ เป็นต้น
สินค้าควมคุมอุณหภูมิ
สินค้าควมคุมอุณหภูมิ
อาหารแปรรูป, อาหารทะเล, เนื้อสัตว์ เป็นต้น
เครื่องจักรกลหนัก
เครื่องจักรกลหนัก
รถแบคโฮ, รถแทรคเตอร์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น
สิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิต
หมู, เป็ด, ไก่, วัว, ม้า เป็นต้น
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
ผลไม้, พืชผัก, สมุนไพร, ข้าวสาร, เนื้อสัตว์แปรรูป เป็นต้น
สินค้ากลุ่มกระดาษ
สินค้ากลุ่มกระดาษ
กระดาษปอนด์, กระดาษแข็ง เป็นต้น

ติดตามสถานะการขนส่ง

ติดต่อเรา

CU Logistics Co., Ltd.
Address Information

410/87-88 Soi Ratchadapisek 22, Ratchadapisek Road, Samsaen-Nok, Huaykwang, 10310 Bangkok Thailand 10310

เวลาทำการ: 9:00 - 18:00